Jsou světelné částice vyzařované živými bytostmi včetně rostlin. Vědecký výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky mezi sebou komunikují právě prostřednictvím světelných blesků, čili vyzařováním fotonů.

Zátěžové vlivy nebo určité škodlivé substance mohou tomuto záření, tedy komunikaci, zabraňovat. Mezi buňkami je komunikace (spolupráce) rušená. Uvedené vlivy včetně jedů, virů, bakterií a parazitů je nutno odstranit, aby došlo k vyléčení nemocí.

Elektromagnetické pole nacházející se v rostlinách lze posílit a uvolnit spolu s vibracemi a plazmou a využít k zničení elektromagnetického pole v okolí parazitů a mikroorganismů. Zničením jejich pole dojde i k zničení jejich původců, k jejich roztržení a zahubení.

Nová metoda propracována za uvedeným účelem drcením tisíců druhů rostlin, aby se dalším mísením a specifickým určením nosných rostlin uvolnilo mnoho léčivé plazmy, se začíná využívat jako geniální neinvazivní způsob léčby všech onemocnění.

Obnovení komunikace mezi buňkami vrátí stav orgánů a těla do doby, kdy vyzařovaly fotony zdravě, když člověk byl v pořádku. Ukazuje se, že jsme bytosti světla! Vždyť vyzařujeme malé energetické světelné částice. Zdroj světla je v nás, je v mozku, ale i v každé buňce. Jsme do světlené energie ponoření a koupeme se v ní, je-li to tak, pak jsme i silní a fit.

Už ve 20 létech 19. století to dokázal ruský lékař, vědec a podporovatel alternativních možností léčby Alexander Gavrilovič Gurvič. Zjistil, že všechny buňky lidského těla vyzařují slabé světlo, které pojmenoval biofotony (živé – světlo).

Tags:Trichinella

Trichinella

Je rozšířená bolest, která se neprojevuje pouze v kloubech, ale v mnoha svalech měkkých tkání. Souvisí se záněty. Lékař to může označit jako fibromyozitidu nebo fibromyalgii.

Aby mohly bakterie putovat po celém těle, spojují se s parazity. Například se spojí s drobnými hlísticemi, se kterými se lehce „svezou“ daleko do hlubin těla.

Nejčastějším původcem zmíněných obtíží je trichinella spiralis, ale může jím být i larva askaris (škrkavkovité), anebo měchovec (psí, liščí, kočičí, lidský).

Tito parazité hostí bakterie, převážně streptokoky, stafylokoky, ale také ty, jež náleží do druhu clostridium a campylobakter (z potravin). S největší pravděpodobností nám bolesti způsobují právě bakterie.

Zničením všech škodlivých bakterií můžeme dosáhnout bezbolestného stavu na hodinu. Když však nejprve zničíme, zahubíme parazity (trichinelly, měchovce, aj.) a poté bakterie, můžete se bolesti zbavit na několik hodin. Nejúčinnější je zničit parazity a bakterie současně. U každého člena rodiny, domácnosti (kteří jsou také nakažení – všichni těmito malými organismy), můžeme se nemoci a bolesti zbavit na stálo. Je nutno uvažovat také domácí mazlíčky a ostatní zvířata (farmy…), nedávat si ruce do úst a dodržovat základní hygienické způsoby.

Tags:Vývoj angiogeneze

Vývoj angiogeneze

Znamená množení nových cév. Kvůli tomuto procesu se na počátku malý a obvykle neškodný shluk abnormálních buněk, známý jako tumor in situ (omezující se na místo vzniku), poté promění v ohromnou masu, která se může rozšiřovat do dalších orgánů. Zasahuje např. do žaludku a tak způsobí velký zásah do stravovacích návyků a jiných zvyklostí, který naruší vytváření nových krevních cév. Ty naproti tomu mohou tento tumor udržet ve spícím stavu a za určitých okolností dokonce se mohou dát takové nádory na ústup.

Tags:Clarková a Rife

Clarková a Rife

Léčba bio rezonančními přístroji byla vyvinuta geniálními průkopníky R. Clarkovou a Royalem Reymondem Rifem |čti Rajf|. Po každém použití přístroje se musí pít specifický čaj. Bez toho by docházelo k rezistenci těla na léčbu a pozvolna k návratu nemoci. K té se velmi pravděpodobně přidají další zdravotní potíže a tělo proto ztrácí více a více schopnost se adaptovat.

Zjistit, rozpoznat nemoc lze dříve, než ji onemocníte! Není třeba čekat, až propukne se všemi příznaky v plné síle! Každý v sobě máme skryté tendence k určitým zdravotním potížím. Jde o to je odhalit dřív, než se odhalí jako velký problém, dřív než nemoc propukne, dřív než nás ohrožuje na životě, dřív než nám zpřehází navyklý životní styl a plnost života, na který jsme zvyklí… Pak jde vše, i léčení, hůř.

Mám schopnost neinvazivně a bezbolestně určit, zdali Vám něco je a respektive co Vám hrozí. Používám metodu, které se říká Biotransfer.

Nebo u další metody se dívám na Vaši auru a vidím v ní poruchy, z těch odvodím ostatní.

Anebo se rukou dotýkám Vašich zón (ruce, záda…) a takto vnímám poruchy ve Vašem informačním poli, ze kterých odvodím vše potřebné.

Diagnostikuji osobně i nepřímo (z fotky, podle hlasu)a na základě telepatie a intuice – které rovněž využívám, stanovím zdravotní stav.

Tags:Samoléčba - skutečná léčba

Samoléčba - skutečná léčba

Nedělejte na sobě pokusy s léčbou. Mohou být nezvratné. Systém pokus – omyl neprovozujte, tělo sice vydrží dost, když je zdravé, ale nemocné …! Podlomené zdraví neriskujte nevhodnou sebe-léčbou.

Nechoďte na reklamované přístroje, o nichž nic nevíte.

Jste-li nemocní, neztrácejte čas, drahocenný někdy, protože nemoc běží, nemoc sílí, nemoc se rozvíjí, tělo slábne. Netipujte si, co a jak a čím léčit, -leda byste se trefili a tipli si dobře- , ale to nehrozí!!!

Tags:Vyléčení - princip

Vyléčení - princip

Ve většině případů, ať už jde o jednosměrné bylinky či léky, dojde jen k potlačení příznaků na určitou dobu (vyrážka zmizí…). A člověk myslí, že je zdráv. Dál tomu nevěnuje pozornost. Ale zdráv skutečně není a to proto, že obvykle nedojde k vyléčení původu onemocnění. Nemoc nás obelstila, stáhla se někam tam, kde ji tak snadno nevidíme a hned nezjistíme (např. do jater) a po nějaké době propukne s novou silou. Je to stále ta stejná nemoc, ale její projevy mohou být tentokrát horší. Tak se to opět poléčí atd. dokola. A tak to jde až do chvíle, kdy člověk buď umře, anebo změní svůj přístup a začne jinak. Najde a vyléčí příčinu (pokud je ovšem ještě čas, pokud je organismus ještě dost silný na regeneraci).

Účastníkem nemoci je nějaký parazit a ačkoliv se i léčbou zničí, přesto z něj v organismu přetrvají bakterie a viry, také výměšky obou ad. toxiny. Konkrétně; v těle nám po léčbě zůstali roztříštění paraziti (někdy zmutovaní), z nich bakterie, které je provázely a také vždy viry na bakteriích a dále jejich odpadní látky (jedy = toxiny) a výměšky z oněch dosud žijících mikroorganismů. Dokud tělo nezbavíme i jmenovaného, jsme stále těžce zanesení a nemocní.

Jak na to?

Potřebujeme detoxikační a protiparazitální čaje k promývání těla.

Takové směsné čaje (substance) Vám namíchám podle vašeho aktuálního zdravotního stavu.

Bez používání takových specifických směsných fyto čajů, bez promývání Vašeho těla jimi, je pro Vás používání rezonančního přístroje (plazmové generátory apod.) smrtelně nebezpečné! Je třeba průběžně vyplavovat směsnými čaji tělo od všech druhů odpadů, které vznikají v důsledku léčby, dále od toxinů, které k nemoci přispěly a ještě se nacházejí po nějakou dobu v těle, i po „vyléčení“.

Jestliže budete správný způsob vymýcení nemoci odkládat (jak bylo právě popsáno), znečistění krve bude tak velké, že průchodem celým tělem ničí a zničí zejm. ledviny, kterými se škodliviny musí odvádět pryč. Samozřejmě, že odklad k pití směsných čajů neprospěje ani zažívání, neboť jedině funkční zažívací ústrojí pomáhá také vylučovat z těla velké množství škodlivin. Obdobně se to týká také dalších vylučovacích orgánů, kterými jsou sliznice, plíce a kůže (vylučování však probíhá také už na buněčné úrovni).

Tags:Zátěže

Zátěže

Jaký je rozdíl mezi jednosměrnou a dvousměrnou bylinou?

Jednosměrné byliny jsou určeny pro konkrétní specifickou nemoc (například vysoký krevní tlak). Ony dokáží eliminovat nemoc – stresor pouze jedním směrem k normálu, dále pak již nedokáži ovlivnit správně osu HPA. Ona vede přes hypotalamus – hypofýzu – nadledvinky a účinně ruší stresory v našem životě, ovlivňuje psychickou rovinu (strach, obavy, atd.). Je důležitá asi tak hodně, jako imunitní systém, na rovině fyzické. Sekundární metabolity jednosměrných léčivek na ni nestačí. Ony působí (říkáme) jednosměrně (na osu HPA ne). Tím způsobem vyvolávají po jisté krátké době potíže nesnášenlivosti a další různé zátěže.

Dvousměrné rostliny fungují tak, že pozitivně účinkují i na osu HPA, jejich primární a sekundární metabolity ji normalizuji. Obsahují biogenní stimulanty, které mají schopnost správně ovlivnit jisté místo, které se nachází v centru předního mozku.

Když použijeme pouze jednosměrné léčivky, dojde časem v konečném důsledku k poškození zdraví.

Například: používá-li někdo kopřivu (jednosměrnou, čili jedním směrem zaměřenou rostlinu) více než dva týdny a to denně na čistění krve, dojde k odebírání vápníku Ca2+ srdci, kostem atd., což je nežádoucí efekt vede pak k lámavosti nehtů, infarktu, mrtvici, lámavosti kostí aj. Kopřiva se po dobu užívání snaží léčit i to, co již vyléčila a tak dochází k poškozování jiných míst těla.

Dlouhodobé užívání dvousměrných rostlin tělo reguluje. A to tak, že když je již aktuálně nepotřebuje, jednoduše je dokáže rozpoznat a vyloučit. Tělo samo pozná pravý okamžik, kdy již dvousměrné rostliny využilo a kdy je už tedy nepotřebuje a není nadále nutné z nich čerpat léčivé látky. Jejich celoživotní pití nám nemůže uškodit, jedině nám prospívá. Tak tomu není u většiny známých rostlin, samostatně užívaných (Heřmánek, Hořec, Máta, Pelyněk, Meduňka, Pampeliška, Třezalka ad.).

Co teď?

Na základě uvedených poznatků Vám sestavím směsný čaj, právě a jen pro Vás. A to podle Vašeho genetického kódu a Vaši jedinečné individuality. Takový čaj je nejúčinnější.

Tags:Jestliže je tělo vystaveno stresu, spotřebovává více energie a to vede k únavě, která může skončit vyčerpáním.

Adaptogeny stimulují a eliminují stres v tělesných soustavách a takto zabraňuji únavě.

Tags:Odlišení patogenních a prospěšných mikroorganismů

Odlišení patogenních a prospěšných mikroorganismů

Princip léčby rostlinami je v tom, že i sama každá rostlina obsahuje v sobě určité mikroorganismy jí prospěšné. Elektromagnetické pole, které se z ní uvolňuje, dokáže rušit jen elektromagnetické pole patogenních organismů. To je proto, neboť nutné nepatogenní organismy rostlina obsahuje také, jako i my a proto je ani nám (tedy ani sobě) nezruší a nepoškodí. Zatímco škodlivé čili patogenní organismy vydávají do svého okolí vlnění o krátké vlnové délce, snadno je najde a zničí. Tedy vlny prospěšných a škodlivých mikroorganismů jsou různé a to umožňuje bylině, že je naprosto jasně oddělí a zasáhne jen patogeny. Vždyť tím chrání i sebe samu.

Tags:Rostlinolékařství pokračuje

Rostlinolékařství pokračuje

Jsou soubor geniálních metod léčby. U této metody se objevují dosud často neznámé bylinné léčivky se zázračným protirakovinným účinkem, fytofarmaka (ozdravující přírodniny) pocházející z Jižní Ameriky, Amazonie, dálného východu Sibiře, Antarktidy, Himalájí a dalších míst světa. Rostlinných „nových“ druhů jsou tisíce. Můžeme očekávat, že vymýtí i další nemoci, ne jen rakovinu: AIDS, HIV…

Budou součástí čajů, tinktur, oligo gemmoterapeutických extraktů, výluhů, supra gemmo extraktů, olejové substráty ad. dynamizované v objemech o 300 až 6000 bylinách. V těchto rostlinných směsích se uvolní plazma, která dokáže narušit mikrobiální pole patogenních ložisek v těle, následně je ochromí a zruší i jejich toxiny, těžké kovy, zbaví těla chemické i radiační toxické zátěže. Proto nakonec zmizí jakákoliv nemoc.

U této geniální revoluční metody není třeba používat různé přístroje, jako jsou nyní známy FSCEN3 OBERON QUANTUM, METATRON, PLAZMOVÝ GENERATOR RPZ-14 a poslední jednička mezi nimi je BICOM-OPTIMA pro bio rezonance.

Když se tyto přístroje používají bez přítomností bylin, tedy bez jejich pití, z Rostlinolékařství, nemoc se rychle v těle rozšíří, namísto odstranění. Žádná z vážných nemocí se nevyléčí, naopak se rozjedou v těle, rozšíří se po něm i mikrobiální parazité, virové zátěže v hlubších orgánech a vznikne zároveň obrovské toxické zlo. Pít bylinné přípravky je nutné! Přístroj a byliny spolu léčí.

Léčí se za pomocí elektromagnetického pole a vibrace z rostlin. Toho se dosahuje drcením a rostoucí dynamikou účinku v násobku 1000 bylinných směsí, převáděnou až na úrovně plazmy. Elektromagnetické pole v rostlinách dokáže zabránit či měnit patogenní pole mikroorganismů a zatěžujících látek.

Na základě těchto převratných vědeckých výzkumů sestavuji bylinné čajové směsi z 3000 až 6000 druhů bylin v jedné dávce! Ony dokáži zničit patogenní ložiska. Pokud tam byly navázány už i nemoci (rakovina aj.), odstraní se současně s ložisky. U této metody nemusíme používat a měřit nic žádnými přístroji. Proto je tato metoda nadčasová. Přístroje dříve jmenované se mohou použít k doplňkové léčbě a nemusí. Co ovšem zůstává, je použití bylin. Ty jsou nezastupitelné.

Tags: