Browsing the Rostlinolékařství category...


Jsou světelné částice vyzařované živými bytostmi včetně rostlin. Vědecký výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky mezi sebou komunikují právě prostřednictvím světelných blesků, čili vyzařováním fotonů.

Zátěžové vlivy nebo určité škodlivé substance mohou tomuto záření, tedy komunikaci, zabraňovat. Mezi buňkami je komunikace (spolupráce) rušená. Uvedené vlivy včetně jedů, virů, bakterií a parazitů je nutno odstranit, aby došlo k vyléčení nemocí.

Elektromagnetické pole nacházející se v rostlinách lze posílit a uvolnit spolu s vibracemi a plazmou a využít k zničení elektromagnetického pole v okolí parazitů a mikroorganismů. Zničením jejich pole dojde i k zničení jejich původců, k jejich roztržení a zahubení.

Nová metoda propracována za uvedeným účelem drcením tisíců druhů rostlin, aby se dalším mísením a specifickým určením nosných rostlin uvolnilo mnoho léčivé plazmy, se začíná využívat jako geniální neinvazivní způsob léčby všech onemocnění.

Obnovení komunikace mezi buňkami vrátí stav orgánů a těla do doby, kdy vyzařovaly fotony zdravě, když člověk byl v pořádku. Ukazuje se, že jsme bytosti světla! Vždyť vyzařujeme malé energetické světelné částice. Zdroj světla je v nás, je v mozku, ale i v každé buňce. Jsme do světlené energie ponoření a koupeme se v ní, je-li to tak, pak jsme i silní a fit.

Už ve 20 létech 19. století to dokázal ruský lékař, vědec a podporovatel alternativních možností léčby Alexander Gavrilovič Gurvič. Zjistil, že všechny buňky lidského těla vyzařují slabé světlo, které pojmenoval biofotony (živé – světlo).

Tags:Zátěže

Zátěže

Jaký je rozdíl mezi jednosměrnou a dvousměrnou bylinou?

Jednosměrné byliny jsou určeny pro konkrétní specifickou nemoc (například vysoký krevní tlak). Ony dokáží eliminovat nemoc – stresor pouze jedním směrem k normálu, dále pak již nedokáži ovlivnit správně osu HPA. Ona vede přes hypotalamus – hypofýzu – nadledvinky a účinně ruší stresory v našem životě, ovlivňuje psychickou rovinu (strach, obavy, atd.). Je důležitá asi tak hodně, jako imunitní systém, na rovině fyzické. Sekundární metabolity jednosměrných léčivek na ni nestačí. Ony působí (říkáme) jednosměrně (na osu HPA ne). Tím způsobem vyvolávají po jisté krátké době potíže nesnášenlivosti a další různé zátěže.

Dvousměrné rostliny fungují tak, že pozitivně účinkují i na osu HPA, jejich primární a sekundární metabolity ji normalizuji. Obsahují biogenní stimulanty, které mají schopnost správně ovlivnit jisté místo, které se nachází v centru předního mozku.

Když použijeme pouze jednosměrné léčivky, dojde časem v konečném důsledku k poškození zdraví.

Například: používá-li někdo kopřivu (jednosměrnou, čili jedním směrem zaměřenou rostlinu) více než dva týdny a to denně na čistění krve, dojde k odebírání vápníku Ca2+ srdci, kostem atd., což je nežádoucí efekt vede pak k lámavosti nehtů, infarktu, mrtvici, lámavosti kostí aj. Kopřiva se po dobu užívání snaží léčit i to, co již vyléčila a tak dochází k poškozování jiných míst těla.

Dlouhodobé užívání dvousměrných rostlin tělo reguluje. A to tak, že když je již aktuálně nepotřebuje, jednoduše je dokáže rozpoznat a vyloučit. Tělo samo pozná pravý okamžik, kdy již dvousměrné rostliny využilo a kdy je už tedy nepotřebuje a není nadále nutné z nich čerpat léčivé látky. Jejich celoživotní pití nám nemůže uškodit, jedině nám prospívá. Tak tomu není u většiny známých rostlin, samostatně užívaných (Heřmánek, Hořec, Máta, Pelyněk, Meduňka, Pampeliška, Třezalka ad.).

Co teď?

Na základě uvedených poznatků Vám sestavím směsný čaj, právě a jen pro Vás. A to podle Vašeho genetického kódu a Vaši jedinečné individuality. Takový čaj je nejúčinnější.

Tags:Odlišení patogenních a prospěšných mikroorganismů

Odlišení patogenních a prospěšných mikroorganismů

Princip léčby rostlinami je v tom, že i sama každá rostlina obsahuje v sobě určité mikroorganismy jí prospěšné. Elektromagnetické pole, které se z ní uvolňuje, dokáže rušit jen elektromagnetické pole patogenních organismů. To je proto, neboť nutné nepatogenní organismy rostlina obsahuje také, jako i my a proto je ani nám (tedy ani sobě) nezruší a nepoškodí. Zatímco škodlivé čili patogenní organismy vydávají do svého okolí vlnění o krátké vlnové délce, snadno je najde a zničí. Tedy vlny prospěšných a škodlivých mikroorganismů jsou různé a to umožňuje bylině, že je naprosto jasně oddělí a zasáhne jen patogeny. Vždyť tím chrání i sebe samu.

Tags:Rostlinolékařství pokračuje

Rostlinolékařství pokračuje

Jsou soubor geniálních metod léčby. U této metody se objevují dosud často neznámé bylinné léčivky se zázračným protirakovinným účinkem, fytofarmaka (ozdravující přírodniny) pocházející z Jižní Ameriky, Amazonie, dálného východu Sibiře, Antarktidy, Himalájí a dalších míst světa. Rostlinných „nových“ druhů jsou tisíce. Můžeme očekávat, že vymýtí i další nemoci, ne jen rakovinu: AIDS, HIV…

Budou součástí čajů, tinktur, oligo gemmoterapeutických extraktů, výluhů, supra gemmo extraktů, olejové substráty ad. dynamizované v objemech o 300 až 6000 bylinách. V těchto rostlinných směsích se uvolní plazma, která dokáže narušit mikrobiální pole patogenních ložisek v těle, následně je ochromí a zruší i jejich toxiny, těžké kovy, zbaví těla chemické i radiační toxické zátěže. Proto nakonec zmizí jakákoliv nemoc.

U této geniální revoluční metody není třeba používat různé přístroje, jako jsou nyní známy FSCEN3 OBERON QUANTUM, METATRON, PLAZMOVÝ GENERATOR RPZ-14 a poslední jednička mezi nimi je BICOM-OPTIMA pro bio rezonance.

Když se tyto přístroje používají bez přítomností bylin, tedy bez jejich pití, z Rostlinolékařství, nemoc se rychle v těle rozšíří, namísto odstranění. Žádná z vážných nemocí se nevyléčí, naopak se rozjedou v těle, rozšíří se po něm i mikrobiální parazité, virové zátěže v hlubších orgánech a vznikne zároveň obrovské toxické zlo. Pít bylinné přípravky je nutné! Přístroj a byliny spolu léčí.

Léčí se za pomocí elektromagnetického pole a vibrace z rostlin. Toho se dosahuje drcením a rostoucí dynamikou účinku v násobku 1000 bylinných směsí, převáděnou až na úrovně plazmy. Elektromagnetické pole v rostlinách dokáže zabránit či měnit patogenní pole mikroorganismů a zatěžujících látek.

Na základě těchto převratných vědeckých výzkumů sestavuji bylinné čajové směsi z 3000 až 6000 druhů bylin v jedné dávce! Ony dokáži zničit patogenní ložiska. Pokud tam byly navázány už i nemoci (rakovina aj.), odstraní se současně s ložisky. U této metody nemusíme používat a měřit nic žádnými přístroji. Proto je tato metoda nadčasová. Přístroje dříve jmenované se mohou použít k doplňkové léčbě a nemusí. Co ovšem zůstává, je použití bylin. Ty jsou nezastupitelné.

Tags:Bez antibiotik

Bez antibiotik

Není žádnou zvláštnosti, když život prožijete bez jediné chřipky, virózy, nebo angíny. Není nemožné, aby dítě prošlo dětstvím bez antibiotik. Vždyť máme rostliny a jejich tajemné účinné zbraně, využitelné pro člověka. Máme fytodynamizované (fyto a dynamizované) složky bylin, které tak nabývají extrémně silnou účinnost. Při vibraci rostlinných složek v čajích, extraktech, oligo tinkturách a gemmo tinkturách, získáme účinné rostlinné léčiva. Jde o revoluční metodu a postup za pomoci uvolněné plazmy, elektromagnetického pole. Výsledkem je tisíci násobek účinků fytochemických složek v bylinách existujících. Bez zpracování by síla fytochemických složek byla malá.

Tuto léčebnou silu Vám nabízí moje přírodní léčiva.

Tags:Francouzský virolog Luc Montagnier

Francouzský virolog Luc Montagnier

V roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Je považován za jednoho z objevitelů viru HIV. Před několika léty provedl velmi zajímavé pokusy. Aby dodržel vědecky čistý verifikovatelný průběh experimentů, nechal zřídit 3 laboratoře ve třech částech celého světa, se třemi různými týmy (kvůli objektivitě).

Za pomocí citlivých přístrojů zjistil, že mikrobiální ložiska svým způsobem září. Vysílají elektromagnetické vlny o krátké vlnové délce. Toto je velmi důležitý objev! Protože takové vlny bez problémů pronikají tkáněmi a rezonanci zesilují svůj účinek. Elektromagnetické vlny, vysílané ložisky, způsobují chaos v informačním poli lidského organismu. A to vše lze změřit. Takové prostředí těla výborně vyhovuje moha mikroorganismům, na to přímo čekají. Odtud vnikají miliony neléčitelných nemocí, chronických aj. Objeví se opotřebení, orgánové zatížení a později inflamační stárnutí.

Luc Montagnier se proslavil pokusy s elektromagnetickým polem, které lze měřit nad ložisky mikroorganismů, které se dá nalézt. Léčivé rostliny mají rovněž velmi silné elektromagnetické pole. Bylo by však slabé, kdyby neexistovala rezonance. Účinky tohoto jevu bylináři zesilovali tak, že zjistili, že musí použít směsí léčivých bylin. Na to přišli už přibližně před více než 7000 léty (v Číně). Elektromagnetické pole, vibrace rostlin, plazma v rostlinách; to vše dokáže měnit i rušit pole patogenních mikroorganismů, jejich zátěží a znečistění. Tak je usmrtí a zničí, také zlikviduje patogenní zátěžové látky a ty jsou pak z těla vyloučeny.

Naši psychiku, energii i mozek poškozují narušitelé, které nazýváme toxiny. Jsou to přírodní organické jedy, mikroorganismy, stres, škodlivé emoce a metabolity, pocházející ze stravy.

L.M. dospěl k závěru, že vibrace rostlin mohou být měřeny a proto porovnávány s mikrobiální zátěží organismů, například pomocí Volova přístroje EAV. Účinky tohoto jevu byly objeveny před 7000 lety v dynastii Šenug. Tato metoda se o ně opírá a nově v moderní dnešní (počátek 21.století) době jako vědecký směr zavádí – rostlinolékařství.

Když se nasadí mé Supragemmoextrakty (dynamizované složky bylin), tinktury, čaje, oleje aj., vyhneme se zpětné vazbě tzv. reinfekcí, při nastávající detoxikaci, uvedeme svůj organismus do takové kondice, že vzniklé zátěže mikrobiální, chemické, atd. se odstraní a dojde k zdravé harmonizaci těla. To nás ochrání před dalšími mikroby a tím i nemocemi.

Tags:Mikrobiální ložiska

Mikrobiální ložiska

To nejtajemnější je, že kromě existence jednotlivých organismů v našich tělech je ještě jeden typ mikroorganismu, který je v našich tělech – ale skrytý. Který není ani alopatickou (dnes tak vychvalovanou zdravotnickou vědeckou medicínou) metodou zjistitelný. Který není alopatii ani vyléčitelný.

Jde o mikrobiální ložiska v našich tělech. Antibiotika na ně nezabírají, protože je chrání obal. Mikroorganismy se chovají takto. Vniknou do lidského těla. Imunitní obrana je neúprosná, ale mikroby jsou ovšemže chytré, nedají se odchytit. Ve tkáních se zabydlí a zabalí do hlenu!!! Tak se skryjí. Vytvoří mikrobiální ložisko, pak další jinde a … Stanou se neviditelnými. Za nějaký čas si na něj (na hlen) imunitní systém zvykne. Hlen není v těle nic tak zvláštního a imunita je s ním od narození často konfrontována, až ho nakonec nechá na pokoji. Užívání antibiotik v tomto případě nemá smysl. Protože dilema je velké. Na který orgán a na kterou potíž se má soustředit? Ložiska jsou poznenáhlu totiž všude.


Mám pro vás smutnou zprávu: těchto mikrobiálních ložisek je váš organismus plný. Nacházejí se ve vašem mozku, v játrech, v plicích, atd. Postupně obsazují celé tělo a devastují organismus! Představují složitou inteligentní strukturu, něco jako mraveniště. Proč to dělají? Pravděpodobně pro sebezáchovu. Připravují si zvolna naše tělo na svou invazi, na invazi svého druhu. Zvolna oslabují a klamou imunitu celkovou i místní, způsobují chronické a vleklé nemoci, které nás (vás) také oslabují. Tento příběh by mohl pokračovat ještě dlouho, ale to by bylo nad rámec stručného vysvětlujícího textu. Pak se tu setkáme s dalším problémem. Mikroorganismy vylučují z mikrobiálních ložisek své zplodiny – toxiny. Ty škodí nejen místně, dostávají se do krve a lymfy, zvolna a stále. Oba oběhy (červený krevní a bílý lymfatický) je roznášejí po celém organismu.

Tags: ,Strach z onemocnění

Strach z onemocnění

Svět je zahlcen strachem z mikrobů, nejsou vidět, nemůžeme je zašlápnout, ani zastřelit, ale jejich vliv je někdy zdrcující.

Americký miliardář Donald Trump by nikdy nesáhl na kliku rukou jen tak, ani by ji nikomu nepodal. Sterilita je takřka heslem jeho každého dne.

Ani dezinfekční prostředky nás strachu nezbaví.

Je známo, že moru odolali nejlépe ti, kteří věřili své imunitě, nikoliv dezinfekci. Imunitu si však systematicky ničíme špatným jídlem, stresem, umělými antibiotiky a vírou (nepodloženou ničím) v očkování.

Akutními infekcemi trable nekončí. Jsou tady další nepřátelé – chronické, recidivující infekce. Jako příklad může posloužit případ jistého lékaře.

On musel podstoupit operaci zlomeného kotníku. Z nemocnice si odnesl infekci kosti. Po 2 týdnech nebylo jasné, jak jeho zdraví dopadne. Z vitálního muže se stal nešťastník o berlích. Antibiotika mu nepomáhala. Nedávno se začal léčit přírodními prostředky. A to mými Supragemmosubstancemi (natronové bylinné směsi), které přinesly skvělý výsledek, zázračný. Lékaři v nemocnici nezvládli pomoci antibiotik to, co dokázaly bylinky. Naopak zapříčinili zlou infekci, která po mém zákroku zmizela zcela po 14 dnech.

Tags:Imunita

Imunita

Existuje celá řad nemocí, které poškozují imunitní systém. Patří k nim např. AIDS – Virus HIV. Parazituje přímo v buňkách s imunitními úkoly. Způsobí poškození periferní funkce imunitního systému. Náš imunitní systém je mimořádně výkonný, který se ve své činnosti nezastaví ani na sekundu. Je důležité jej neustále povzbuzovat k co nejvyšší aktivitě, ale je rovněž důležité tento systém co nejméně zatěžovat. Proč imunitní systém selhává? Je jasné, že důvodem je velmi zatěžující životní prostředí, chemie, potraviny, léky, vysokoenergetická zařízení, záření, elektromagnetické vlnění, radiace, mobily, enviromentální zátěže, stres a nakonec i patogenní mikroorganismy. Jde doslova o globální znečistění planety, naší Země, na které žijeme, od pólu k pólu. Je to náš životní styl, který narušuje původní harmonii Země.

Mikroorganismy způsobují celou řadu nemocí. Prognostici věští katastrofu. Infekční nemoci, které byly považované za vymýcené, se vracejí!

Např. obávaný černý kašel, záněty plic (jsou dodnes 4. nejčastější příčinou úmrtí). Jedním z hlavních důvodů, proč se tak děje je to, že lidé po celém světě cestují a s nimi migrují nejrůznější mikroorganismy. Evropan se tak setkává s mikroby, proti kterým nemá v těle vytvořeny protilátky. Navíc některé viry, jako chřipkové, mutují a vytvářejí nebezpečné odolné varianty, nové a nové a proto nečekané a o to více nebezpečné. Nelze se připravit, nelze si vybudovat odolnost, jsou velmi chytré.

Tags:Alopatie

Alopatie

Další pokusy o léčení, v těchto těžkých zdravotních případech, zkouší alopatická medicína. Ale boj s nemocemi prohrává, mikroorganismy tzv. patogenní vítězí.

Na Zemi existují miliony druhů mikroorganismů, všechny v podstatě stále migrují po celém světě.

Tags: