zdraviZDRAVÁ TĚLESNÁ HMOTNOST

Zdraví a hmotnost jsou neoddělitelně spjaté. Pří normální hmotnosti je člověk zdravější (než u obezity). Obdobně se to týká nízké hmotnosti.

Horské bylinné čaje, obsahující adaptogeny, které udržují přiměřenou tělesnou hmotnost vhodnou právě pro každého jednotlivce. Nadváha má většinou původ v přejídání.

Natronové směsi bylin ze Sibiře obsahují pozoruhodné přírodniny, čili adaptogeny, které udržují tělesnou hmotnost tím, že regulují hladinu cukru v krvi, tedy inzulinový metabolismus a hladinu kortizolu, což je hormon tvořený kůrou nadledvin. Ovlivňuje látkovou přeměnu cukrů, tuků, bílkovin, tlak krve a imunitní systém (ke správné přeměně kortizolu na kortizon pak dochází v součinnosti s játry. Kortizon má vliv na stres aj.).

Horské směsné byliny, které mám na mysli, podporují trávení a trávicí oheň, regulují tělesnou látkovou přeměnu. Vlivem vysokých obsahů Borůvkových zásad (v jistých našich směsích) dochází k výraznému úbytku váhy. Během jednoho měsíce v průměru o 6 kg.

Odkyselení organismu také vyvolává nečekané zlepšení zdraví. Např. bolesti hlavy a další příznaky jiných zdravotních problémů zmizí za několik dní navždy, dokonce i ty, které přetrvávaly mnohdy celé roky. Taktéž krevní tlak, cukrovka, nervové nemoci, nádorová onemocnění ad. odezní. Totéž platí pro artritidy, revmata, artrózy, polyartritidu a mnoho dalších degenerativních destrukcí.

Tags:cajove-smesiTŘI KROKY DETOXIKACE

Odstranění jedovatých látek a pročistění těla spadá do odkyselovacího programu.

Toto snížení kyselosti proběhne ve třech fázích.

Rozpouštění

Množství odpadních látek v těle se sníží za pomoci pročisťovacího čaje typu Natron. Kyseliny navázané na minerály se opět uvolní a mohou být vyloučeny.

Neutralizace

S použitím borůvek, které mají silnou zásaditost, dochází k neutralizaci aktivovaných kyselin. Samotné zásadotvorné potraviny by toho nedosáhly.

Vyloučení

Kyseliny byly neutralizovány a nyní je třeba je vyloučit. V této fázi budou beze zbytků odstraněny z těla. Podmínkou je, že se tělu dostává dostatečného množství tekutin.

Výklad

Ideální acidobazická hodnota tkáni těla leží v hodnotách pH mezi 7,4 až 7,5. To je mírně zásaditá hodnota. U mnoha lidí však běžná hodnota dosahuje často sotva 5,5 a to znamená, že leží v kyselé oblasti pH. Většina lidí žije pod hranici zdraví jen proto, že jejich těla berou jako pravidlo oblast acidobazickou posunutou silně do kyselin. S tím se pokouší existovat. Překyselené tělo je živnou půdou pro vznik rakoviny!!! Ta vzniká právě tam, kde je kyselé prostředí, to ji vyhovuje. V alkalickém se rozrůstat nemůže.

Profesor Otto Warburg, nositel Nobelovy ceny, objevil při svém výzkumu, že karcinogenní buňky žijí převážně na takovém principu, kde látková výměna je obdobná, jako kvašení. Proto je nasnadě porozumět tomu, že kvasivé potraviny podporují rakovinná bujení.

Tags:směsné čaje

směsné čaje

TĚHOTENSTVÍ

Antikoncepční pilulky přinášejí nečekaný velmi závažný vedlejší účinek a to přerušení přirozeného vylučování kyselin, kvůli vynechané či slabé menstruaci. Tím dochází k hromadění kyselin v těle. Překyselení se projevuje jak na nečisté pleti, tak především na vzniku celulitidy. Tato kyselinová „zácpa“ v těle vyvolává rovněž bolesti hlavy a migrény.

Léky - chemické jedy, které samozřejmě do těla nepatří, obsahují většinou kyselinu acetylsalicylovou. V tomto důsledku dojde ještě k mohutnějšímu, asi stonásobnému překyselení těla.

Plánujete-li těhotenství, měly byste se již měsíce před tím postarat o přirozenou harmonizaci acidobazické rovnováhy, aby ještě nenarozené dítě procitlo v prostředí pro něj prospěšném a svůj život začalo bez zdravotního poškození z těla matky!

Tags:trávník

trávník

ŠEST STUPŇŮ PŘEKYSELENÍ

Podle MUDr. Michaela Worlitschka.

1. stupeň

Ideální stav má optimální rovnováhu mezi kyselinami a zásadami.

2. stupeň

Tělo obsahuje skryté překyselení, čili latentní acidózu. S ohledem nato má zatím krev ještě stále dobrou schopnost dosahovat a regulovat správnou pH hodnotu. Avšak zásobárny se zaplňují zbytky kyselin. Pacient se necítí dobře. Ale není ještě nemocen. Stěžuji si zatím na nevysvětlitelnou únavu, dušnost, bolest v oblasti žaludku, na zácpu apod.

3. stupeň

Přechodné překyselení čili akutní acidóza. Je to posuv v acidobazické rovnováze, jenž může být způsoben jakýmkoliv infekčním onemocněním, stavem po překonání nemocí aj. Po překonání onemocnění se látková výměna (metabolismus) zase normalizuje, jestliže jsou v těle zásadité rezervy. Ale jestli je jich nedostatek, má organismus sklon k opakovanému podléhání infekcím. Imunita selhává.

4. stupeň

Chronické překyselení neboli chronická acidóza. Projevuje se v záhadných podobách nejrůznějších onemocnění. Jejich původ je většinou neznámý, jako je např. revmatismus, alergie, lupus (imunitní systém vytváří protilátky proti svému tělu), únavový syndrom ad.

5. stupeň

Neboli místní překyselení tedy lokální acidóza. V některých částech těla je stav kyselosti vysoký a tělo již nezvládá návrat k rovnováze. Dostavují se srdeční potíže, mozkové příhody, shluky krvinek, příliš lepivá viskozita krve, zvýšení fibrinogenu (má vliv na srážlivost krve a stavění krvácení z cév, prozrazuje záněty), nedostatek kyslíku v krevním průtoku. Tkáně se neodvratně „dusí“ a umírají.

6. stupeň

Kyselá smrt, konečná a neodvratná. Organismus se dostal za hranici, kde už není možná regenerace ani s přispěním léčiv. Nastává v důsledku selhání ledvin, smrtelného infarktu, mrtvice, rakoviny, či diabetického kómatu (cukrovka).

Oba poslední znamenají velmi vážné překyselení organismu, těžké nemoci a velmi reálnou možnost, že život za toho stavu v těle se chýlí ke konci a následuje smrt. Tělo nezvládá neutralizovat tkáně, biologické procesy neběží tak jak mají, tělo se neumí nadále zbavovat toxinů, regenerovat se a bránit, atd. Označujeme to různými nemocemi, ale příčinou je popsané.

Tags:loukaSYNERGIE

Pojem je odvozen z řečtiny a znamená společné působení, kdy výsledek je větší, než by se očekávalo z matematického součtu jednotlivých účinků.

Také u našich čajů se využívá synergie. Obsahují mnohonásobný účinek daný fytochemickými složkami, které v bio matičních rostlinách spouští interakci. Tímto způsobem léčivé substance a jejich energie už nepůsobí jen na bází atomů a molekul, ale na principu rezonance. Plusové náboje přitahují záporné (mínusové). Znečistění nukleotidy, těžkými kovy, patogenními parazity se jejich vlivem odstraní. Tyto směsné čaje dokážou vytáhnout jmenované z kanálů buněk a znormalizovat všechny tělesné orgány (vše je sestaveno ze základní jednotky – buňky), tedy osu HPA.

Osa HPA

Lidské tělo má dva různé ochranné systémy. Jedním je imunitní, každému známý systém, nepřetržitě pracující a ochraňující tělo.

Druhý, který se označuje HPA je zmíněný. Zkratka vychází z „hypotalamus – hypofýza – nadledvinky“. Tento systém není stále aktivní. Má pomáhat zvládat stresové situace, strach atd. Ale v dnešní době žijeme v mnohých obavách a systém se stává přetížen..

Tags: ,stromBĚHEM ADAPTACE ČLOVĚKA OVLIVŇUJÍ TYTO STRESORY

biologické – jsou důsledkem vystavení se bakteriím, virům, plísním, parazitům. To vše je součástí našeho okolí neustále.

chemické – vystavení těla toxinům, pesticidům, herbicidům, fungicidům, insekticidům, těžkým kovům, domácím a průmyslovým chemikáliím, výparům, prachu, kouři, tabáku, syntetickým látkám, drogám atd.

enviromentální – tělo je exponováno extrémním horkem, zimou, hlukem, ultrafialovým zářením, změnami barometrického tlaku, nadmořskou výškou, zdravotní prostředí, ad.

alergeny – xenoestrogeny (cizorodé látky, imitující účinky estrogenů), elektromagnetické vlivy (mikrovlny, radiové vlny, vysokonapěťové pole elektrického vedení, radioaktivní záření aj.).

nutriční – látky v potravinách, které vyvolávají (u některých lidí) alergii. Rafinované a mnohokrát zpracované potraviny, čili potraviny chudé na minerály (pěstované v nekvalitní půdě), nedostatečná výživa, alkohol, drogy, cigarety, volné radikály při konzumacích např. trans tuků (ztužené tuky). Volné radikály, které vznikají jako přirozené vedlejší produkty buněčného metabolismu nám též škodí.

fyzické – tedy tělesné faktory jako např. vysoký krevní tlak, namáhavá fyzická činnost, nepřiměřený tělocvik, chirurgický zákrok, zranění, úrazy, hlad, nedostatek kyslíku, intoxikace užíváním drog, nedostatek spánku, vážná onemocnění, infekce, těhotenství, chronická nadměrná stimulace ad.

psychologická – škodíme si strachem, depresi, hněvem, úzkosti, obavami, touhou, žalem, steskem, duševní nemoci, významnou psychickou změnou, duševními traumaty, zničujícím pocitem přílišné odpovědnosti… Psychický stres je často provázen stresem fyzickým.

duchovní – vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nebo onemocněním duše.

To je jen malý výčet problémů. Bylinné složky mají vždy příznivý vliv na náš citlivý organismus, jak popisují i nejstarší dochované herbáře. Patří k nim Senongův z Čínské dynastie Phijcheng existující 7000 let př.n.l.

Novodobé studie výzkumu bylin se provádějí v bývalém sovětském svazu v největším biomedicinském institutu na světě. Kdyby se provádělo více seriózního vědeckého výzkumu na světě mediky, pak by studie lékařských komunit zřejmě dosáhla stejných výsledků, kterých specialisté na Ajurvéda a Čínskou medicínu získali už tisíce let zpět. Ale různé obtíže ve vědecké a lékařské komunitě neumožnily dojít k oním závěrům. Důvodů je několik. Roli hrají ekonomické zájmy ve smyslu, že rostliny nejsou dost drahé, aby pro obchodníky měly valnou cenu, ve srovnání s cenami farmaceutických výrobků. Společnost, jež obchoduje s farmaceutickým zbožím a doplňky stravy ví, že na drahém výzkumu rostlin v počátcích nevydělá. Rostlinné výrobky lze jen obtížně patentovat. Ale bez patentu, tohoto druhu ochrany, nebudou mít společnosti chuť investovat do výzkumu fytofarmatik větší částky peněz. A my nebudeme mít dost přirozených možností udržet své tělo zdravé!

Tags:experimental-alternativ-11REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

Jde o revoluci v léčení všech nemocí a o zcela nový přístup k léčbě. Je to nový způsob, jak použít velmi efektivně rostliny a také houby.

- Důkladné odkyselení vede k duševnímu a tělesnému zdraví. To je prvořadé.

- Zaměření se na zdravotní problém následuje.

- Udržení dosaženého zdraví je podstatné do budoucna.

Bylinné natronové (zásadité) směsi s využitím supragemmosubstans SGS, proantokyanidinů OPC atd. jsou drcené a dynamizované kombinace divoce rostoucích bylin, plodů, pupenů s gigantickými obsahy nejvzácnějších a pozoruhodných přírodních adaptogenů. Tyto pozoruhodné přírodniny normalizují osu HPA, jsou adaptabilní na stres. Nezáleží, kterým směrem vychýlil stresor od normálu vlivem alostatického (neustálého kvůli stresům, útokům patogenů, počasím atd.) přetížení (nadledvinek, hypotalamu). Neuroendokrinní systém (velmi zjednodušeně je to složitá provázaná soustava nervová a endokrinní, ale je to ještě komplikovanější). Kde endokrinní systém znamená žlázy s vnitřní sekreci.

Přemrštěně zatížené tělesné soustavy buněk dokáží naše směsné čaje normalizovat, upravit činnost vnitřních orgánů a procesů a nastolit rovnovážný stav osy HPA.

Během stárnutí těla dochází vlivem nejrůznějších stresových situací, jako jsou psychosociální změny, negativní emoce, působení nejrůznějších patogenů a parazitů, dále kvůli fyzické zátěží, změnám počasí a životního prostředí, k prakticky neustálé „allostatické zátěži“.

Tyto léčivky pocházejí např. ze:

Sibiře, Himalájí, Altaje, Alp, západních Tater… Čaje jsou připravené z 3000 a více bylin a jejich nosičů. Dále se zde využívá fytoterapie a gemmoterapie. Ve směsích se používají i houby, kořeny ad. Uplatnění synergie (mnohonásobného účinku) fytochemických složek v biomatiční hmotě rostlin způsobí interakce. Proto tyto čaje působí na principu rezonance a ne pouze na využití léčivých složek (chemickým způsobem).

Nadrcené bylinné substance mají pozitivní (plusový) náboj. Veškerá znečistění v těle jsou záporně (negativně) nabitá. Pole okolo pozitivních nábojů přitahuje minusové pole.

Čaje účinkují na bázi rezonance tak, že dokážou odstranit znečistění od:

nukleotidů, těžkých a ostatních kovů – stroncium, vizmut, paladium, prazeodym, zlato, stříbro; ale i od azbestu, dále od patogenů (parazité, viry, bakterie, plísně, houby), které se vyskytují vždy spolu, na postižených oslabených místech, v těle současně. Vytáhnou je z buněčných kanálků, tím se buňka vyčistí a může normálně pracovat. Znormalizuje se celá osa HPA („druhý imunitní systém“).

Bio aura rostlin dokáže dále obnovit auru člověka. Kvalitní aura odpovídá kvalitnímu zdraví a naopak. Dnes již všichni (snad) věří, že auru máme (lze ji vidět na fotografii, nejde o slepou víru, ale o viditelný fakt). Je to jemná součást našeho těla, v níž se odráží také psychika…

Existují stovky tisíc rostlinných druhů. Podle některých odhadů jde o číslo 500000 (pět set tisíc) druhů rostlin. Dosud bylo popsáno necelých 300000. Jen v Amazonii roste údajně 440000 druhů rostlin (bylin, křovin, stromů). Z nich je podrobně zmapováno pouhé procento. Donedávna se soudilo, že jen malá část rostlin má antibiotické působení. Ale skutečnost je taková, že si všechny rostliny vytvářejí různou měrou protilátky na obranu proti mikroorganismům, které je napadají, poškozují a zabíjejí. Těchto látek bylo objeveno mnoho a je o nich nyní známo, že působí jak proti bakteriím, tak i proti plísním a virům. Ovšem fungují jiným způsobem, než syntetická antibiotika.

Rostliny mají své tajné zbraně a my je můžeme použít pro své zdraví. Je to svět rostlinných antibiotik, tzv. fytobiotik. Rostliny nám mohou být užitečné v boji s nemocemi, při terapii, proti virům, bakteriím, plísním, infekcím. Přírodní antibiotika se samozřejmě získávají z rostlin. Někdy vznikají jako produkt symbiózy (prospěšné soužití) mezi rostlinou a hmyzem. Např. jsou to med, propolis ad.

Současní vědci s analytickými laboratořemi a celým arsenálem jejich vybavení se snaží extrahovat z rostlin hlavní účinné složky a posoudit jejich kvalitu a možné požití při určité nemoci. Staří čínští a indičtí lékaři se spoléhali především na empirii (zkušenosti) a intuici. To byl jejich způsob poznání a vědění.

Rostliny obsahují tisíce rozmanitých účinných látek. Na důkladné prozkoumání jediné z nich by možná nestačil ani celý lidský život. Takovým příkladem je Kopřiva Dvoudomá. Byla považována za jednu z nejdůkladněji prozkoumaných bylin. Ale nyní se ukazuje, že ani o ni ještě toho dost nevíme.

Podíváme-li se na antibiotická působení rostlin, ani na tomto poli toho dost nevíme. Byliny mohou rozvinout jistý léčivý účinek pouze ve své celistvosti. Jedině tak se jejich antibakteriální a systémové vlastnosti spojují. Rostlina je celek. Působí jako celek. Ale protože se tak nepoužívá, protože vykrádači bylin farmaceutické kolosy v honbě za penězi, izolují z bio matiční hmoty jen některé složky, provádějí to špatně a mají špatné studie a složky, jež jsou nefunkční. Takto izolované od ostatních části svého rostlinného těla nemohou dát člověku vše, co pro něj mají!

Rostliny zde, na naši planetě Zemi, byly před člověkem (700 000 000, sedm set milionů let zpět odhadem) a za tu dobu si vytvořily fytochemické a mocné zbraně proti patogenním parazitům. Kromě toho, rostliny samy, dokážou odolávat radiačním, chemickým, enviromentálním, biologickým aj. vlivům. Jsou hepatoprotektivní (aktivně čistí a regenerují játra), čímž chrání játra před škodlivými účinky léků, před toxiny, chemikáliemi a to nejen v potravinách, ale i v kosmetice. To, že mají i radioprotektivní schopnosti znamená, že odolávají záření, ale také jsou odolné vůči smogu, prachu, chemickým sloučeninám, dále tzv. vůči superkarcinogenům (kombinace chlor, fluor, některé uhlovodíky a organické látky, skelný prach…). Další výčet by byl příliš dlouhý.

Další důležitou složku v bylinách tvoří Adaptogeny. Jsou to pozoruhodné přírodniny. Jsou to v bylinách královské elementy, které pomáhají lidskému tělu v adaptaci na život, na stresové podmínky (které jsou dnes neustálé s námi). Představují novou kategorii metabolických regulátorů přírodního původu, též zvyšují schopnost těla přizpůsobit se enviromentálním (mnohočetně různým) faktorům a vyhnout se přitom poškození. Blahodárné účinky při dlouhodobém užívání jsou spojené s pozitivním ovlivněním osy HPA (hypotalamushypofýza nadledvinky). Osa je součástí stresové soustavy, která hraje hlavní roli v reakcích těla na opakovaný stres.

Tags:experimental-alternativ-10

RAKOVINA

Acidóza je jedním z více předpokladů, aby mohla vzniknout rakovina. Musí mít, k svému vzniku a rozvoji, kyselé prostředí v těle. V alkalickém nemůže vzniknout ani se rozvinout (dle Otto Wartburg – nositel Nobelovy ceny). Profesor objevil při svém výzkumu, že karcinogenní buňky žijí převážně na principech, které odpovídají kvasným procesům. Proto kvasivé potraviny nedoporučujeme. Kvasné prostředí podporuje také plísně…

Překyselené tělo je živnou půdou rakoviny, které se v něm daří.

Tags:sportPŘEKYSELENÍ PŘI SPORTU

Při sportovní činnosti vzniká ve svalech množství kyseliny mléčné, která musí být neutralizována minerálními látkami bylinné natronové čajové směsi. Tyto speciálně připravené „čaje“ mají obrovský přebytek zásadotvorných elementů. Přispívají k tomu v nich obsažené borůvky, bylinné adaptogeny, potřebné minerály, antioxidanty, triterpenoidy (ničí rakovinné buňky; jsou obsaženy v živých organismech včetně rostlin), fytochemické látky (rostlinný původ, nezbytné pro lidi).

Vypitím čaje, ještě před počátkem sportování, se složky v těle ihned mohou neutralizovat, zejm. přebytečné množství kyseliny mléčné (odstraňované v játrech). Po sportu nám pití čaje opět pomůže vyloučit kyseliny, které vznikaly námahou při cvičení, pryč z těla.

Pokud toto dodržíme, sport se stane zdraví prospěšným. Jinak se ohrožujeme opakovaným překyselováním a spějeme namísto ku zdraví, k nemocím! A to k většině nemocí ..

Tags:experimental-alternativ-9

PŘEDČASNÉ STÁRNUTÍ

Překyselení těla má silný vliv na stárnoucí účinek a ten je o to větší, čím déle trvá. Naštěstí však je dalekosáhle vratný, když se znovu obnoví a udrží acidobazická rovnováha.

Při pravidelném, ročním a celoživotním, pití čajů pocítíte stoupající vitalitu, vyléčení a uzdravení. Dojde totiž k zřetelnému omlazení všech tkání. Také v obličeji se to projeví. A sotva existuje nějaké jiné opatření, s kterým by se dalo dosáhnout výraznějšího výsledku (kosmetika to určitě není, shora zakrývá neduhy..).

Tags: