BICOM OPTIMA

Naše tělo obsahuje tekutinu jako transportní médium ať už v buňkách nebo mezi nimi. Z buněk do buněk skrze tyto prostory prochází mnoho látek. Některé škodlivé se zde skladují, zůstávají. Tak v mnoha místech těla vzniká „divoká skládka toxinů aj.“, když ji tělo již nedokáže odvádět a odstranit z těla pryč. Tzn., že zejména játra, žlučník, ledviny, střeva již nezvládají plnit své funkce, jsou zaneseny a ochabují.

Hlavní obsah tekutiny je voda. V ní tak jako toxiny, nacházíme i mnohé zdravotní informace o nich. Je velmi nesnadné je odtud získat pro laboratoř, která by následně udělala určitá stanovení k další léčbě.

Ale je jiná možnost, jak získat potřebné informace. V tom nám může pomoct např. skvělý přístroj BICOM. Neinvazivní, jen dotykovou metodou rychle a jednoznačně ukáže zátěže, které pacienty (klienty) obtěžují a proto nemohou vést navyklý plný radostný životní styl. Odhalí materiály používané v lékařství, které tělo odmítá, které mu v pohledu do budoucnosti budou více a více škodit (dráždit, uvolňovat nežádoucí prvky aj.). Objeví rychle i viry, bakterie, patogenní mikroorganismy, elektrický smog, kterého v současnosti přibývá a proto už není, pro člověka z hlediska zdraví, zanedbatelný.

Vyšetření a léčení na přístroji je cenné, kvalitní, přínosné, účinné a komfortní.

Nový Bicom optima 2015
Nový Bicom optima 2015

………………..