Adaptogeny slouží k posílení výkonnosti ve sportu. Ruský výzkum některých adaptogenů ukázal, že jisté rostliny obsahují kreatin fosfát. To je látka: mající vysokou rezervu energie pro svaly a mozek. Zvyšuje též významně produkci hladiny adenosintrifosfátů ATP ve svalech. Jeho vznik podporují mastné kyseliny ve svalech. Tělo využívá ATP jako zdroj energie.

Adaptogeny zvětšují sílu svalů a množství svalové hmoty tak, že ovlivňují množství kyslíku, jež je nezbytný pro dlouhodobější fyzickou námahu. Zvýšenou energetickou úroveň jedince pomáhá vytvořit zvýšený přísun kyslíku do mozku a do svalů. Mají anabolický účinek. Přispívají k tvorbě i k regeneraci svalstva a tkání, k tvorbě svalové hmoty a svalové síly.

Špičkoví sportovci jsou vystaveni větší zátěží, a proto jsou adaptogeny pro ně nezbytné. Adaptogeny užívají i mnozí sportovci, kteří se účastnili olympijských her. Nejsou zakázány žádnou mezinárodní sportovní organizaci. Naopak se pro konkrétní sportovce sestavují čaje na míru právě z jistých adaptogenů.

Tags: ,Osa HPA

Osa HPA

Píše a přemýšlí o tom nyní stále více lidí (milióny) po celém světě.

Adaptogen je netoxický, nevyvolává žádnou nespecifikovatelnou reakci a to bez ohledu na to, kterým směrem stresor vychýlil tělesné funkce z fyziologické normy, rovnováhy. Byly zahájeny výzkumy, prováděné specialisty, kteří kontrolují nynější veškerou bylinnou léčbu s ohledem na uvedené. Jsou mezi nimi i západní vědci, odborníci přes medicínu a ruští odborníci, kteří se snaží těmto principům porozumět.

Adaptogeny fungují jako modulátory našich nepřiměřených reakcí na stres (způsobující zátěže fyzické, enviromentální, emociální), pomáhají tělu, dokáží provázat organizační celek neuroendokrinního a imunitního systému, nutný k znovunastolení ztracené rovnováhy vysoce zatížených systémů. To se dosahuje za pomocí působení metabolických regulátorů např. skrze Osu HPA (hypofýza-hypotalamus-nadledviny), která je v klidu do okamžiku, pokud nebezpečí nehrozí.

Adaptabilní rostliny podporují celou neuroendokrinní soustavu, zvláště funkci nadledvin, čímž působí proti nepříznivým účinkům stresových situací. Podporují v našich tělech schopnost adaptivní (přizpůsobivé) reakce, odbourávají a minimalizují nežádoucí dopady vlivu dlouhodobého destruktivního chronického stresu, udržují homeostázi, zabraňují přetížení alostatického vlivu. Vyvolávají v těle změny skrze stimulaci a vyvažování funkcí několika tělesných soustav včetně neuroendokrinního a imunitního systému. Mají amfoterický účinek a mohou redukovat hyperaktivitu i hypoaktivitu centrální nervové soustavy, imunitního sytému, metabolismu cukrů, mitochondriální funkce a osu HPA: hypotalamus – hypofýza – nadledviny.

Tags: , ,Stimulanty

Stimulanty

Stimulanty amfetaminy jako kofein, nikotin ad. jsou drogy, které působí na centrální nervovou soustavu, nabudí energii a pracovní výkonnost již po jedné dávce, ale postupně následuje únava, vyčerpanost a zhoršení zdraví, Dlouhodobé užívání vede k narušení mentálních funkcí, k narušení centrální nervové soustavy, způsobují nespavost, nervozitu, úzkost, stav nedostatečnosti nadledvin ad. Jednoduše shrnuto jsou za stovkou až tisící zdravotních potíží, nemocí.

Adaptogeny dělají v těle opak, než stimulanty. Udržují buněčnou energii, starají se o energetické rezervy, stimulují nervovou soustavu po vyčerpávající fyzické práci zcela odlišným způsobem a hlavně; nevykazují žádný vedlejší nepříznivý účinek. Adaptogeny se cíleně zaměřují na imunitu. Dokáží zvrátiti chronický úbytek imunitních buněk T-lymfocytů a Beta-lymfocytů. Posilují ochranné funkce těla, zabraňují produkci karcinogenního rozvoje rakovinných buněk, zastavují adrenální únavu, která je vyvolána nedostatečnou funkci nadledvin. Lidé, kteří trpí adrenální únavou se uchylují k pití kávy, coca coly, kouření nikotinu či jiných drog. Berou stimulanty, aby se už ráno vyburcovali, a činí to i v průběhu dne, aby se i pak vzpamatovali a pokračovali ve svých činnostech. Spousta lidí se snaží za velkou cenu doplnit energii, dají si více jídla, pijí energetické nápoje, až se u nich vyvine obezita, vzniknou záněty v těle ba i artritida kloubů. Téměř každý třetí člověk trpí chronickými bolestmi a symptomy, jež jsou hlavní příčinou invalidity (už od věku 15 let)!

U Diabetes Melitus (cukrovky) je klíčové regulovat hladinu inzulínu a kortizolu pomocí adaptogenů, omezit stres. U zdravého to přináší i dlouhověkost.

Když ulevíme člověku od protistresové zátěže, snížíme metabolický syndrom, vyvolávající jinak obezitu, cukrovku typu I a II, aterosklerózu, onemocnění srdce, syndrom polycystických vaječníků, rakovinu (jako důsledek největšího překyselení), záněty parazitického původu, jež se rozvíjí v různých orgánech.

Adaptogeny napomáhají zdravému dýchání, účinkují protizánětlivě, kardiostimulačně, šetří funkce močového systému a jater. Jsou prevenci pro zdravé mozkové funkce. Léčí atrofii neurobuněk v mozku, podporují centrální nervovou soustavu, léčí neznámá neurodegenerativní onemocnění včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy ch., roztroušené sklerózy. Léčí také abnetický iktus (ztráta paměti) vedoucí k rozvoji demence až demenci samotné, dále psychická onemocnění, bipolární poruchy, schizofrenii, maniodepresivní bipolární poruchy, mnoho jiných až po nádorová onemocnění. Léčí pohlavní nemoci, varlata, vaječníky. Dále léčí celou soustavu žláz s vnitřní sekreci, která produkuje hormony, nezbytné pro normální funkci, jíž je produkce spermií, pocity libida u obou pohlaví (sexuální touha a energii obecně), neplodnost, nádorová onemocnění. Podporují zdravou sexualitu. Podporují i zdravou kůži, vlasy, nehty a mysl. Adaptogeny léčí různé rozvinuté stupně tumorů rakoviny (spousty typů) v celém těle. Dokáží ochránit DNA před nejrůznějšími nebezpečnými bezpočetnými mutagenními formami záření, mají schopnost radioprotektivních (chrání před radiačním zářením) účinků. Vlastností adaptogenů je vychytávat volných radikály oxidačního poškození z prostředí, kde je průmyslové zatížení.

Ten kdo nepije tyto supragemosubstance, připravené z tisíců bylin, které obsahují také adaptogeny, nemá nic, co by ho chránilo proti biosférickému znečistění planety, proti vlivům toxických jedovatých léků, proti potravinám chemicky poškozeným polyfenoly, bifenyly, insekticidy, pesticidy ze zemědělské aglomerace a z produkce potraviny Omega 6, která podporuje zánětlivé procesy v těle. Pro rozvoj rakovin je jak dělané dnešní prostředí, které není bioekologické vlivem poškozujícího způsobu hospodářství. Rostlinné biostimulanty dodávají v přirozené formě tělu to, čeho má nyní deficit (nedostatečnost) a které jsou nutné pro funkci organismu. Je-li prokázán jejich nedostatek, nastává rozvoj až tisíců onemocnění. Ke vznikům těchto nemocí přispívá i nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků atd. To vše bylo kdysi součásti přirozeného biogenu v prostředí, kde byly zdroje adaptogenů (přírodních), které tu byly už před zvířaty i člověkem, před miliony let na Zemi. Tehdy se vyvinuly dokonalé obranné systémy: mikrobiální, protiparazitální, antimykotické (plísňové), virulentní, antimutagenní, ad. – výčet by byl ještě dlouhý. Systémy i proti patogenním mikroorganismům, motolicím, parazitům, bakteriím, virům, plísním, houbám aj.

Dnešní doba způsobila (super) rezistenci proti dosud používaným všespasným antibiotikům, která přestala účinkovat. Nastává rozvoj nevyčíslitelného počtů nemoci starých (vracejí se: černý kašel, tuberkulóza, mor) ale i vznikajících nových. Jde celkově o destrukce globálního narušení. Příroda má mechanismy, kterými dopustí destrukci (sebezničení) proto, aby poté mohla přejít k znovu zrození.

Tags: ,Bledule

Bledule

Dokážou se vypořádat s opotřebením, s anabolickou a katabolickou aktivitou inflamačního stárnutí, s volnými radikály, protože obsahují antioxidanty a protizánětlivé sloučeniny. Specialisté na tradiční čínskou medicínu studovali rostliny dlouhověkosti a to již celá tisíciletí. Dnes se označují některé jako rostliny nesmrtelnosti. Předmětem je stále ještě jejich výzkum. V nejstarších databázích sanskrtských výrazů je zpráva o určitém objevu, kde mezi poznatky o bylinách se nalézá Amrta bodnatá, což přeloženo znamená doslova Nesmrtelnost.

Máme-li 6000 až 8000 rostlin v drcené dynamizované formě na ploše, uvolní se tam elektromagnetické pole, plazma. 8000 bylin zpracovaných na supragemmosubstans je proces, jež je začátkem mechanismu, který zastaví stárnutí.

Domnívám se, že je to nová hranice, která je začátkem zvrácení procesu, který by jinak vedl k stárnutí a chátrání. Když tyto byliny navzájem drtíme, vyvoláme plazmu. Ta způsobuje léčebné silné zesílení a pomocí toho zastavíme stárnutí, nebo ho můžeme vrátit mírně zpět v čase s přiměřenou potřebou k ovládání věkových skupin (např. o pár roků přiměřeně).

Tags:Ženšen

Ženšen

Adaptogeny mají chemoprotektivní (před vlivy chemoterapie) a radioprotektivní účinky.

Oproti běžným rostlinám působí obousměrně. Ostatní byliny (téměř všechny), které neřadíme k adaptogenům, působí jenom jednosměrně. Adaptogeny jsou nejedovaté, bezpečné už i podle 1000 let „staré“ Jóga sútry i Rádža jógy (Královské). V této indické filosofii jde o ovládání mysli.

Nejznámějším adaptogenem je žen-šen pravý. Adaptogeny posilují dobrý celkový zdravotní stav. Dávají dobrý pocit ze svého zdraví a pohodu, čímž pozitivně působí na celkový stav těla i mysli. Dokážou zvrátit akutní i chronické onemocnění pozitivním směrem. Adaptogeny ovlivňuji mysl i tělo chemicky. Jsou schopné regulovat a vyvažovat komplikované spoje mezi mozkem, nervovou a endokrinní soustavou. A jmenované harmonizuji i s imunitním systémem. Tím zároveň ovlivňují Osu těla HPA, regulují a vyvažují emocionální a fyzické zdraví.

Adaptogeny zachovají funkční játra, podporují proměny glukózy a celého metabolismu, odstraňují toxické látky. Pro své vlastnosti jsou přímo předurčeny pro léčbu cukrovky (diabetu).

Tím, že adaptogeny omezují dopad faktorů fyziologického stárnutí – oxidace a stresu, mají schopnost omezovat biologické stárnutí. Dále mohou omezovat opotřebení těla, vyvažovat anabolickou a katabolickou (konstruktivní a destruktivní fázi metabolismu) aktivitu, omezovat tvorbu zánětů a volných radikálů.

Adaptogeny fungují jako modulátory našich reakcí na stres (fyzický, enviromentální, emocionální zátěž) a pomáhají nám regulovat činnost vzájemně provázaného organizačního celku, neuroendokrinního a imunitního systému.

Ruští vědci v roce 1984 publikovali přes 1500 fytochemických farmakologických a klinických studií o adaptogenních rostlinách. Adaptogeny působí na celé lidské tělo nesmírně širokou škálou účinků. Dokonce odstraňují vedlejší účinky klasických léčiv. Nahrazují moderní léčiva včetně antibiotik, nahrazují i léky proti úzkostem (anxiolytika), antidepresiva, hypoglykemika (prostředky snižující hladiny cukru v krvi). Všechny adaptogeny působí proti stresu, neboť mají stabilizační účinek na neuroendokrinní soustavu, také na osu HPA. Všechny adaptogeny pomáhají modulovat a posilovat imunitní systém. Všechny adaptogeny zajišťují živiny s antioxidačními vlastnostmi. Adaptogeny produkují fytochemikálie bojující s tumorem, ochraňují zdravé buňky před radiačním poškozením.

Tělo je vystaveno mnoha zdrojům ionizačního záření, včetně slunečního záření, ohrožují ho též rentgenové paprsky, radioterapie a úniky záření z jaderných elektráren. K radioprotektivním vlastnostem adaptogenů patří i schopnost chránit DNA před nejrůznějšími nebezpečnými mutagenními formami záření. Volné radikály jsou příčinou oxidačního poškozování DNA a mohou vyvolávat mutace, jež po nějaké době mohou zavinit rozvoj rakoviny. Některé adaptogeny ochraňují buňky srdce a jater před oxidačním a chemickým poškozováním, jež má na svědomí chemoterapeutická léčba rakoviny. Chemopreventivní vliv adaptogenů se rovněž vztahuje k ochraně před maligními nádory, vyvolanými chemikáliemi.

Tags: