Rostlinné směsi

Rostlinné směsi

Moje vlastní bylinné supragemosubstance natronových směsí OPC pro: čaje, tinktury, mastí, extrakty macerované ve vinných dynamizátorech (dynamizéry), obsahují gigantické počty druhů fytochemických složek z až 6000 druhů rostlin. Cévní gemmoaktivátory a biokatalyzátory obsahují fytobiotika, která zabraňují mikroorganismům v pomnožování, současně nevyvolávají žádnou rezistenci, nepoškozují střevní flóru. Nemají tedy žádné vedlejší účinky, ba naopak plní obranyschopnou funkci pro tělo, zvyšují tím svůj už i tak výtečný léčebný efekt. Využívají přitom gigantické množství složek z přírodních látek a tak dosahují super účinné spektrum antibiotických vlastností použitých rostlin.

Při stanovení léčby využívám poslední převratné vědecké studie rostlin: elektromagnetické pole v rostlinách a jejich plazmu. Moje léčebná specifika obsahují, jako základní účinnou složku, plazmu (je přítomná v rostlinách). Takto sestavuji bylinné čaje, tinktury, extrakty, gemo extrakty, maceráty, aktivátory a dynamizované oligo (vícečetné) extrakty. Ve všech uvedených případech jde o 100 000 000 krát účinnější léčivo, než jsou léčiva homeopatická. Léčba těmito supra gemmo extrakty (supragemmoextrakty) vychází z individuality jedince, z jeho bio pole (biopole), z jeho genetického kódu, z trávících enzymů a to vše za pomocí zvláštní schopnosti léčitele (tzv. biotransferů), dále samozřejmě z další potřebné diagnostiky pacienta, s ohledem na jeho potřeby v léčbě.

Elektromagnetické pole i plazma v bylinách vznikají drcením atomové mřížky rostlin, při němž se uvolňují gigantické násobky počtů fytochemických molekul. Ale směs musí mít minimálně 3000 druhů bylin (a více). Poslední vědecké studie, týkající se výzkumů bylin, patří světově slavnému vědci Luc Montagnier-imu, Proslavil se pokusy s elektromagnetickým polem, které lze měřit nad mikroorganismy určitého druhu a které, je-li zesíleno rezonancí, dokáže narušit informační pole organismu. Léčivé rostliny mají rovněž velmi silné elektromagnetické pole. Bylo by však slabé, kdyby neexistovala rezonance. Účinky rezonance tohoto jevu bylináři zesilovali a dosahovali ohromným počtem druhů léčivých bylin ve směsích.

Tags: