Děti a léky

Děti a léky

Ještě daleko horší je, že se antibiotika předepisují dětem na záněty středního ucha. Výsledkem je to, že děti mají záněty ucha opakovaně. Mnoho studií ukazuje, že antibiotika průběh zánětu zhoršují a opakovaně způsobují recidivy u dítěte několikrát ročně. Lékaři se vymlouvají, že prý je k podání antibiotik nutí matky dětí…

Varujícím příkladem poškození zdraví antibiotiky je bohužel sledován u většiny dětí. Když dostanou infekční onemocnění, na které berou antibiotika, ta zabrání vytvoření protilátek (pro budoucnost), které by chránily dětský organismus před další infekci. Z dlouhodobé perspektivy to je průšvih, je to krátkozraké řešení. Ale za jakou cenu?

Vědci v Rusku, Německu a v USA sledovali 2880 stovek rodin a zjistili u dětí, do 12 let, které braly 5 a vícekrát za sebou antibiotika to, že u nich existuje 80 krát větší pravděpodobnost, že budou trpět hyperaktivitou, vývojovými poruchami, nebo cukrovkou.

Příklad: několik stovek dívek a chlapců ve věku 13 let mělo plicní problémy, kvůli nimž jim lékaři předepisovali antibiotika. Jaký byl výsledek? Objevila se u nich těžká cukrovka! Neomycin poškozuje játra; tetracyklin ničí zuby a sluch; chloramfenikol zase způsobuje poruchy v kostní dřeni. Opakované podávání antibiotik vytváří rezistentní kmeny bakterii. Právě a hlavně v nemocnicích žijí mikroorganismy, rezistentní vůči všem antibiotikům.

Tags: