Elektroherbalismus

Výzkumy ukázaly průkazné výsledky. Postupovalo se tak, že se postupně vynechávaly z mnohatisícové složkové směsi jednotlivé byliny. Zjistilo se, že žádná z bylin nebyla tak důležitá, aby se nemohla vynechat, až na pár bylin, jejichž posloupnost je určující pro poslední násobek dvousměrných bylin přebírajících energetiku z jednosměrných fyto-složek (poté nezáleží už na synergii neboli násobku). Zkrátka existují v tomto ještě ne dostatečně probádaném systému jakési bylinné katalyzátory – tzv. zesilovače. Odborníci došli k poznatku, že nakonec ve směsi zbylo jen 200 bylin, ale skořice v ní musela zůstat, bez ní by recept nefungoval. Problém ovšem je, že skořice nemá žádné zjistitelné hepatoprotektivní účinky. Jak je to možné, kladli si otázku! Nemáme zatím k dispozici techniku, která by dokázala měřit elektromagnetické pole mikroorganismů a srovnávat ho s eventuálním polem rostlin. Zatím se vše odehrává pouze v myslích bylinářů. Rozhoduje jejich intuice, senzitivita (biotransfer: jak již zmíněno, je to zvláštní nadprůměrná lidská schopnost v určování energo-biopole plazmy). Tudíž u této metody nelze byliny testovat za pomocí Elektroherbalismu. Ale mohutné fyto-farmaceutické společnosti a gigantičtí výrobci potravinářských produktů, doplňků zdravé výživy atd., by chtěli podpořit propagaci svých preparátů tímto testem, což je absurdní.

………….

Lékař Reinhold Voll
Lékař Reinhold Voll

EAV

Ale existuje možnost jak validně a odborně přece jen získat ony kýžené výsledky.

Vibrace a interakce rostlin mohou být srovnávány s mikrobiální zátěží organismů například pomocí Vollova přístroje (EAV), který sestavil Ing Werner a který je velkým přínosem k celistvému pojetí v léčení. Výsledky léčebných aplikací elektromagnetických vibrací rostlin jsou zajímavé a budou jistě hudbou 3. tisíciletí, kdy se budou využívat rostliny dnes ještě neznámé, které čekají na své nalezení. A to bude velký průlom a odhalení působení přírodních a vesmírných sil, které máme na planetě Zemi pro užitek člověka.

Tags: ,