Různé poruchy, vykazující četné symptomy úzkosti:

deprese, nervozita, únava, svalové napětí, bolesti hlavy, potíže se soustředěním, nespavost, noční můry, pocení.

Do kategorie deprese lze zařadit:

těžkou depresivní poruchu, dystymii (lehčí poruchy nálady), bipolární afektivní (maniodeprese) poruchu.

Deprese ovlivňují kvalitu života. Tyto stavy jsou vyvolány řadou nemocí. Např. nechutenstvím, úzkosti, přejídáním, nespavostí, nedostatkem energie, únavou, bolesti ve svalech, pocity méněcennosti, poruchami až neschopnosti se soustředit, potížemi s rozhodováním, pocity beznaděje ad. Pokud se nám podaří dosáhnout duševní pohody, podaří se obvykle zlepšit i celkový zdravotní stav. Toto dokládají soudobé studie.

Spolu s duševními poruchami a fyzickými nemocemi se přidávají změny také v imunitním systému.

Tags: ,