Clarková a Rife

Clarková a Rife

Léčba bio rezonančními přístroji byla vyvinuta geniálními průkopníky R. Clarkovou a Royalem Reymondem Rifem |čti Rajf|. Po každém použití přístroje se musí pít specifický čaj. Bez toho by docházelo k rezistenci těla na léčbu a pozvolna k návratu nemoci. K té se velmi pravděpodobně přidají další zdravotní potíže a tělo proto ztrácí více a více schopnost se adaptovat.

Zjistit, rozpoznat nemoc lze dříve, než ji onemocníte! Není třeba čekat, až propukne se všemi příznaky v plné síle! Každý v sobě máme skryté tendence k určitým zdravotním potížím. Jde o to je odhalit dřív, než se odhalí jako velký problém, dřív než nemoc propukne, dřív než nás ohrožuje na životě, dřív než nám zpřehází navyklý životní styl a plnost života, na který jsme zvyklí… Pak jde vše, i léčení, hůř.

Mám schopnost neinvazivně a bezbolestně určit, zdali Vám něco je a respektive co Vám hrozí. Používám metodu, které se říká Biotransfer.

Nebo u další metody se dívám na Vaši auru a vidím v ní poruchy, z těch odvodím ostatní.

Anebo se rukou dotýkám Vašich zón (ruce, záda…) a takto vnímám poruchy ve Vašem informačním poli, ze kterých odvodím vše potřebné.

Diagnostikuji osobně i nepřímo (z fotky, podle hlasu)a na základě telepatie a intuice – které rovněž využívám, stanovím zdravotní stav.

Tags:Priony

Priony

Největší šok způsobil objev prionů. Jsou to částice, které připomínají viry a o kterých ještě moc nevíme. Prion je původcem prionového onemocnění: Creutzfeldt-Jakobova choroba (degenerace mozku, degenerativní změny centrální nervové soustavy ústící v plném rozvoji až v demenci). Prionová onemocnění mívají dlouhou inkubační dobu, projevit se mohou až po létech. Prion představuje defektní formu normální bílkoviny. Od zdravé se liší prostorovým uspořádáním.

Gaston Naessensem (minulé století) z kanadského Quebecu objevil Prion. Dostal se do silného konfliktu s klasickým chápáním medicíny. Kanadský profesor nám do této problematiky vnesl zcela nový vhled. Až do této chvíle se považovalo vědění o zánětu a nutné infekci za nevyvratitelné. Tedy, že infekční choroby může způsobovat pouze infekční organismus, obsahující nukleovou kyselinu, která je nositelem genetické informace.

Prion žádnou nukleovou kyselinu neobsahuje, protože je to bílkovina, která se rozmnožuje změnou tzv. prionové bílkoviny (nervové tkáně), ale jinak než zdravá, v nervových buňkách savců. Všichni lidé a zvířata mají v mozku priony – bílkoviny.

Klasická Prusinerova (americký profesor neurologie a biochemie, lékař Stanley B. Prusiner) teorie o prionech předpokládá možnost přenosu prionových onemocnění nejen mezi jedinci jednoho druhu, ale i mezi jedinci různých druhů.

Například mezi krávou a člověkem (nová varianta Creutzfeldt-Jakobových, šílených krav).

Na tyto nemoci jsou antibiotika (chemické preparáty) krátká. To je protipól rostlin, kdy se s fantasticky zázračným fytochemickým účinkem užijí doposud ne zcela popsané, neznámé byliny ze Sibiře, Aljašky, Antarktidy, západního Pákistánu, Amazonie ad. míst. S nimi se docílilo po několika týdnech naprosté vymizení prionové nemoci.

Tags: ,Věda a antibiotika

Věda a antibiotika

Negativní dopad tzv. léčby pomocí antibiotik je častý.

Řada vědců je přesvědčena, že opakované podávání antibiotik poškodí natolik vnitřní rovnováhu organismu, že v něm vzniknou vážné nemoci (rakovina, nervová onemocnění, epilepsie, neuropatie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova ch., bezpočet dalších smrtelných onemocnění).

Tags: ,