Francouzský virolog Luc Montagnier

Francouzský virolog Luc Montagnier

V roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Je považován za jednoho z objevitelů viru HIV. Před několika léty provedl velmi zajímavé pokusy. Aby dodržel vědecky čistý verifikovatelný průběh experimentů, nechal zřídit 3 laboratoře ve třech částech celého světa, se třemi různými týmy (kvůli objektivitě).

Za pomocí citlivých přístrojů zjistil, že mikrobiální ložiska svým způsobem září. Vysílají elektromagnetické vlny o krátké vlnové délce. Toto je velmi důležitý objev! Protože takové vlny bez problémů pronikají tkáněmi a rezonanci zesilují svůj účinek. Elektromagnetické vlny, vysílané ložisky, způsobují chaos v informačním poli lidského organismu. A to vše lze změřit. Takové prostředí těla výborně vyhovuje moha mikroorganismům, na to přímo čekají. Odtud vnikají miliony neléčitelných nemocí, chronických aj. Objeví se opotřebení, orgánové zatížení a později inflamační stárnutí.

Luc Montagnier se proslavil pokusy s elektromagnetickým polem, které lze měřit nad ložisky mikroorganismů, které se dá nalézt. Léčivé rostliny mají rovněž velmi silné elektromagnetické pole. Bylo by však slabé, kdyby neexistovala rezonance. Účinky tohoto jevu bylináři zesilovali tak, že zjistili, že musí použít směsí léčivých bylin. Na to přišli už přibližně před více než 7000 léty (v Číně). Elektromagnetické pole, vibrace rostlin, plazma v rostlinách; to vše dokáže měnit i rušit pole patogenních mikroorganismů, jejich zátěží a znečistění. Tak je usmrtí a zničí, také zlikviduje patogenní zátěžové látky a ty jsou pak z těla vyloučeny.

Naši psychiku, energii i mozek poškozují narušitelé, které nazýváme toxiny. Jsou to přírodní organické jedy, mikroorganismy, stres, škodlivé emoce a metabolity, pocházející ze stravy.

L.M. dospěl k závěru, že vibrace rostlin mohou být měřeny a proto porovnávány s mikrobiální zátěží organismů, například pomocí Volova přístroje EAV. Účinky tohoto jevu byly objeveny před 7000 lety v dynastii Šenug. Tato metoda se o ně opírá a nově v moderní dnešní (počátek 21.století) době jako vědecký směr zavádí – rostlinolékařství.

Když se nasadí mé Supragemmoextrakty (dynamizované složky bylin), tinktury, čaje, oleje aj., vyhneme se zpětné vazbě tzv. reinfekcí, při nastávající detoxikaci, uvedeme svůj organismus do takové kondice, že vzniklé zátěže mikrobiální, chemické, atd. se odstraní a dojde k zdravé harmonizaci těla. To nás ochrání před dalšími mikroby a tím i nemocemi.

Tags: