Zátěže

Zátěže

Jaký je rozdíl mezi jednosměrnou a dvousměrnou bylinou?

Jednosměrné byliny jsou určeny pro konkrétní specifickou nemoc (například vysoký krevní tlak). Ony dokáží eliminovat nemoc – stresor pouze jedním směrem k normálu, dále pak již nedokáži ovlivnit správně osu HPA. Ona vede přes hypotalamus – hypofýzu – nadledvinky a účinně ruší stresory v našem životě, ovlivňuje psychickou rovinu (strach, obavy, atd.). Je důležitá asi tak hodně, jako imunitní systém, na rovině fyzické. Sekundární metabolity jednosměrných léčivek na ni nestačí. Ony působí (říkáme) jednosměrně (na osu HPA ne). Tím způsobem vyvolávají po jisté krátké době potíže nesnášenlivosti a další různé zátěže.

Dvousměrné rostliny fungují tak, že pozitivně účinkují i na osu HPA, jejich primární a sekundární metabolity ji normalizuji. Obsahují biogenní stimulanty, které mají schopnost správně ovlivnit jisté místo, které se nachází v centru předního mozku.

Když použijeme pouze jednosměrné léčivky, dojde časem v konečném důsledku k poškození zdraví.

Například: používá-li někdo kopřivu (jednosměrnou, čili jedním směrem zaměřenou rostlinu) více než dva týdny a to denně na čistění krve, dojde k odebírání vápníku Ca2+ srdci, kostem atd., což je nežádoucí efekt vede pak k lámavosti nehtů, infarktu, mrtvici, lámavosti kostí aj. Kopřiva se po dobu užívání snaží léčit i to, co již vyléčila a tak dochází k poškozování jiných míst těla.

Dlouhodobé užívání dvousměrných rostlin tělo reguluje. A to tak, že když je již aktuálně nepotřebuje, jednoduše je dokáže rozpoznat a vyloučit. Tělo samo pozná pravý okamžik, kdy již dvousměrné rostliny využilo a kdy je už tedy nepotřebuje a není nadále nutné z nich čerpat léčivé látky. Jejich celoživotní pití nám nemůže uškodit, jedině nám prospívá. Tak tomu není u většiny známých rostlin, samostatně užívaných (Heřmánek, Hořec, Máta, Pelyněk, Meduňka, Pampeliška, Třezalka ad.).

Co teď?

Na základě uvedených poznatků Vám sestavím směsný čaj, právě a jen pro Vás. A to podle Vašeho genetického kódu a Vaši jedinečné individuality. Takový čaj je nejúčinnější.

Tags: